Koncerty w Wirydarzu z cyklu „Sądeckie Talenty”, organizowane przez Fundację im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu to projekt, którego głównym celem jest promowanie i wspieranie rozwoju utalentowanych artystycznie młodych Sądeczan. Koncerty organizowane są w wirydarzu klasztoru oo Jezuitów w Nowym Sączu, ul Piotra Skargi 10.

Aktualnie przygotowywany jest:

  • Koncert XVIII – 21 czerwca 2015 r. 
  • Koncert XIX – 09 sierpnia 2015 r.

Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów reprezentujących różne dziedziny sztuki.
W celu zgłoszenia kandydata prosimy wypełnić formularz i przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@fundacjajm.pl  lub dostarczyć do biura Fundacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2015 r.

Formularze dostępne są na stronie www.fundacjajm.pl, bądź w biurze Fundacji.
Zakwalifikowani wykonawcy koncertów zostaną powiadomieni w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu
tel. 504201322 lub 605107533 

(oraz komunikaty na www.fundacjajm.pl)

Share This