Kompletna Technika Wokalna

Kompletna Technika Wokalna

Śpiew wcale nie jest taki trudny każdy może nauczyć się śpiewać. Całość techniki wokalnej podzieliłam na cztery główne grupy tematyczne (zob. poniżej). Kombinacja elementów z tych czterech grup tematycznych pozwoli kreować takie dźwięki, jakie ci...